Λειτουργούν στις περισσότερες ενορίες της πόλης και κοινότητες της υπαίθρου. Αποτελούνται από γυναίκες, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Εκκλησίας, για να εργαστούν στο πνευματικό, φιλανθρωπικό και πο­λιτιστικό έργο της ενορίας τους, υπό την εποπτεία του υπευθύνου της χριστιανικής κινήσεως.

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου λειτουρ­γούν κατασκηνωτικά τριήμερα στον κατασκηνωτικό χώρο της Ιεράς Μητροπόλεως στον Σαϊττά. 

Υπεύθυνοι τριημέρων Συνδέσμων Γυναικών: Νίτσα Μουκταρούδη, Κυριακή Μιχαηλίδου, Θεμούλλα Σπύ­ρου και Θεοδοσία Κωνσταντινίδου.

Κεντρική επιτροπή: Επίτιμη Πρόεδρος: Νίτσα Μουκταρούδη, Πρόεδρος: πρεσβυτέρα Σοφία Βοσκού, Γραμματέας: πρεσβυτέρα Κυριακή Μιχαηλίδου, Ταμίας: Θεοδώρα Σολομωνίδου, Μέλη: Άννα Χριστοφόρου, Γιαννούλλα Κυριάκου, Ισμήνη Πελεκάνου, Ρένα Χριστοφίδου, Στέλλα Χιώτη.

Ὑπεύθυνες κατασκηνώσεων Συνδέσμων Γυναικῶν: Νίτσα Μουκταρούδη, Κυριακή Μιχαηλίδου, Θεμούλλα Σπύρου, Θεοδοσία Κωνσταντινίδου.