Την κατήχηση των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων, οι οποίοι επιθυμούν να βαπτισθούν ορθόδοξοι χριστιανοί, αναλαμβάνουν αναλόγως με τη γλώσσα πού ομιλούν οι ιερείς τους οποίους ορίζει η Ιερά Μητρόπολη.