Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας

Διευθυντής: Σταύρος Ολύμπιος, Θεολόγος, τηλ.: 25864320.

Μέλη: Αρχιμ. Εμμανουήλ, τηλ.: 25864410, Γάντα Σάββα, τηλ.: 25864344, Δημήτριος Κλουβάτος, Θεολόγοι.