Τον θείο λόγο κηρύττουν ο Πανιερώτατος Μητροπολί­της κ.κ. Αθανάσιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμα­θούντος κ. Νικόλαος, οι πτυχιούχοι κληρικοί όπου λειτουργούν, όπως επίσης λαϊκοί θεολόγοι με την ευλογία του Πανιερωτάτου.