Σ' όλες τις ενορίες της πόλης και σε αρκετές κοινότητες της υπαίθρου γίνονται από τούς θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς, υπευθύνους του πνευματικού έργου των ενο­ριών και κοινοτήτων, απογευματινές ομιλίες.