Στόχος του τομέα αυτού είναι η παροχή βοήθειας και η πνευματική οικοδομή των τροφίμων των στεγών αυτών. Για τις διάφορες δραστηριότητες έχει οργανωθεί ειδική ομάδα κυριών από τα μέλη των Ορθοδόξων Ενοριακών Συνδέσμων Γυναικών.