Ὑπεύθυνος γιά τήν ἀπόπειρα συνδιαλλαγῆς: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος. Ἀναπληρωτής: ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.


Γραφεῖο Πνευματικῆς Λύσης Γάμου:

Πρωτ. Θεοχάρης Ἀριστείδου, τηλ.: 25864310, Πρωτ. Γεώργιος Ἀβραάμ τηλ.: 25864348