Λειτουργεῖ Τμῆμα Ἐκδόσεων, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν ἐκτύπωση τῶν ἐντύπων:

  • «Παράκληση»: Περιοδικό, τό ὁποῖο περιέχει ἄρθρα, εἰδήσεις καί σχόλια πνευματικῆς οἰκοδομῆς.
  • «Καθ’ ὁδόν»: Νεανικό περιοδικό, τό ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπό τήν Κοινότητα Νέων τῆς Μητροπόλεως.
  • Τό «Ἐκκλησιαστικό Ἡμερολόγιο»: Ἐτήσια ἔκδοση.
  •  Βιβλία καί ἄλλα ἔντυπα.

Πατήστε να δείτε τις Εκδόσεις