Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας

Διευθυντής: Σταύρος Ολύμπιος, Θεολόγος, τηλ.: 25864320.