Επικοινωνία

Γραφείο Συντονισμού Ενοριακών Φιλόπτωχων Αδελφοτήτων και Ενοριακών Συνδέσμων Γυναικών

Για θέματα συντονισμού των Ενοριακών Φιλόπτωχων Αδελφοτήτων και Ενοριακών Συνδέσμων Γυναικών, τα μέλη των επιτροπών θα πρέπει να αποτείνονται στον Πρωτ. Μιχαήλ Βοσκό καθημερινά εκτός Τρίτης στον τηλεφωνικό αριθμό 25864341.

Γραφείο Κεντρικής Φιλοπτώχου

Για βοήθεια αποτείνεστε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ. κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον τηλεφωνικό αριθμό 25864347.

Κοινωνικοί Λειτουργοί: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κυριάκος Φιλίππου.

Κέντρο Προσφοράς Αγάπης «Η Παραμυθία»

•  Για αιτήσεις πακέτων τροφίμων παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην Κεντρική Φιλόπτωχο κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ. στον τηλεφωνικό αριθμό 25864347.

•   Για βοήθεια ένδυσης και υπόδησης παρακαλώ όπως αποτείνεστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ. κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον τηλεφωνικό αριθμό 25341733.

•  Όσοι επιθυμείτε να συμβάλετε υλικά, προσφέροντας είδη τροφίμων, ένδυσης και υπόδησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον τηλεφωνικό αριθμό 25341733 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.

Συντονιστής: Γιώργος Βουδάσκας