Ημέρες εξυπηρέτησης κοινού Δευτέρα και Τρίτη 08:30π.μ. - 12:30μ.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Χρήστος Παπαδόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός, 25864330

Κυριάκος Φιλίππου, Κοινωνικός Λειτουργός, 25864315