Λειτουργεί Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει τόμους θεολογικών, εκκλησιαστικών, ιστορικών, κυπριολογικών βιβλίων, όπως και ελληνικής γραμματολογίας. Η βιβλιοθήκη έχει στην κατοχή της πλούσιο υλικό (βιβλία, περιοδικά, φωτογραφικό υλικό, μικροφίλμ κ.ά.) προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. 

Το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη είναι το Dewey DemicalClassification με τις πιο κάτω κατηγορίες:
000 – 099 Γενικά θέματα
100 - 199 Φιλοσοφία, παραφυσικά φαινόμενα, ψυχολογία
200 – 299 Θρησκεία
300 – 399 Κοινωνικές επιστήμες
400 - 499 Γλώσσα
500 – 599 φυσικές επιστήμες και μαθηματικά
600 - 699 Τεχνολογία (Εφαρμοσμένες επιστήμες) 
700 – 799 Τέχνες (καλές και διακοσμητικές τέχνες)
800 – 899 Λογοτεχνία και ρητορική
900 - 999 Γεωγραφία - Ιστορία επικουρικοί επιστημονικοί κλάδοι

Η Καταλογογράφηση γίνεται με βάση τους AgloAmerican Cataloguing Rules(AACR2), καθώς επίσης το σύστημα αυτοματοποίησης που χρησιμοποιείται, είναι το ΑΒΕΚΤ, (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης).
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο, όπου μπορεί ο κάθε χρήστης να μελετά το υλικό που υπάρχει. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. 

Επίσης η βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης υπάρχει και στο συλλογικό κατάλογο των Κυπριακών Βιβλιοθηκών www.cln.com.cy με σκοπό εύρεσης βιβλίων εξ αποστάσεως.

Μετά από έγκριση της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, δίνεται η δυνατότητα προς κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη ηλεκτρονικού βιβλίου, ακόμα και από Κύπρο, να έχει πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου: http://www.imdlibrary.gr/index.php/el/ καθώς επίσης η δυνατότητα αναζήτησης συμβατού πληροφοριακού υλικού στον OPAC (Open Access Catalog) της βιβλιοθήκης Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου: 
http://www.imd.gr/biblia/tb_books_list.php

Προσωπικό: Σταυρούλα Μουζουρίδου, τηλ./τηλεομοιότυπο: 25343441, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vivliothiki@imlemesou.org

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Πέμπτη 2:00μ.μ.- 8:00μ.μ., Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 9:00π.μ. - 3:00μ.μ.

Ημερομηνίες Αργίας για τη β/θ:
1 Ιανουαρίου
6 Ιανουαρίου
Καθαρά Δευτέρα
25 Μαρτίου
1 Απρίλίου
Μεγάλη Πέμπτη - Δευτέρα της Διακαινησίμου
1 Μαΐου
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
15 Αυγούστου
1 Οκτωβρίου
28 Οκτωβρίου
24 - 26 Δεκεμβρίου
(Για οποιαδήποτε άλλη μέρα, που θα είναι κλειστή η β/θ, θα υπάρχει ενημέρωση στο γκρουπ της βιβλιοθήκης καθώς επίσης έξω από τη πόρτα της β/θ)