Το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών «Αμάλθεια» λειτουργεί  από το 2007. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η συμφιλίωση της  εργασίας με την οικογενειακή ζωή μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας και συγκεκριμένα των παιδιών και εφήβων ηλικίας από 5 – 15 ετών.

ΣΤΟΧΟΙ:

 • Κάλυψη αναγκών φροντίδας των παιδιών, με σκοπό την αποδέσμευση των γυναικών και την ενθάρρυνση τους για συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
 • Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
 • Στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Ένταξη των ευάλωτων ομάδων στο κοινωνικό σύνολο.
 • Στήριξη των ανέργων ώστε να μπορούν να εξεύρουν εργασία με την παροχή φροντίδας προς τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Παροχή καθημερινού γεύματος.
 • Προσφορά υπηρεσιών που συμβάλλουν στη ψυχαγωγία των παιδιών, όπως εκδρομές, συμμετοχή σε μουσικές και θεατρικές δραστηριότητες.
 • Παροχή ευκαιριών για αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα, καθώς επίσης θέατρο, μουσική και χορό με στόχο την υγιή απασχόληση των παιδιών.
 • Προσφορά υπηρεσιών για αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και γενικά για την επιμόρφωση των παιδιών.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών με την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στις οποίες δεν θα είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν.
 • Ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των παιδιών ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς.
 • Παιχνιδοθεραπεία: Η παιχνιδοθεραπεία παρέχεται από το 2011 σε παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές ή κοινωνικές δυσκολίες. Οι υπηρεσίες αυτές επιχορηγούνται από το Ίδρυμα Δρ. Γιώτας Δημητρίου- The Dancing Queen Foundation.