Λειτουργεί κάθε Τετάρτη απόγευμα σε χώρο που στεγά­ζεται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως. Σεμινάριο για την κατάρτιση των μελών της αντιαιρετικής ομάδας με υπεύθυνο τον Πρωτ. Γεώργιο Κόρτα, τηλ.: 97668822 και βοηθό τον Οικ. Ανδρέα Γκατζέλη, τηλ.: 96468621.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη καί Πέμπτη 9:00 π.μ. - 11:30 π.μ..

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: orthodoxia@ imlemesou.org.