Λειτουργεί Σχολή Αγιογραφίας με προσοντούχους δι­δασκάλους. Η φοίτηση είναι διετής.

Διδάσκουν: Χρυσάνθη Μαυράτσα και Ρέα Κοντού.

Υπεύθυνος: Αρχιμ. Φιλόθεος Μαχαιριώτης, τηλ.: 25820780.