Η Ιερά Μητρόπολη, συμβάλλοντας ενεργά στην προ­στασία του περιβάλλοντος, ίδρυσε από το 2004 και λει­τουργεί στο αγρόκτημα του Αγίου Νικολάου στο Ακρωτήρι το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.). Τό ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. έχει τρείς άξονες δράσης: περιβαλλοντική εκπαίδευση - έρευνα - πληροφόρηση. Στο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. υπάρχει πρό­τυπο μουσείο με παιδαγωγικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πού εκτίθεται σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

 

Επίσκοπος Αμαθούντος κ.κ. Νικόλαος
(Πρόεδρος ΚΥΚΠΕΕ)

Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής
(Γενικός Γραμματέας ΚΥΚΠΕΕ)

Ηλίας Ηλία
(Γενικός Ταμίας ΚΥΚΠΕΕ)

Δρ. Δήμητρα Χατζηχαμπή
(Σύμβουλος – Υπεύθυνη Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΥΚΠΕΕ)

Ευανθία Χαραλάμπους
(Σύμβουλος – Υπεύθυνη και Δημοσίων Σχέσεων)

Δρ. Γιάννης Γεωργίου
Σύμβουλος – Υπεύθυνος Ιστοσελίδας & Κοινότητας Φίλων του ΚΥΚΠΕΕ)

Νίκος Κασίνης
(Σύμβουλος – Υπεύθυνος Πτηνοπανίδας)

Γιώργος Γεωργίου
(Σύμβουλος – Υπεύθυνος Δράσεων Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Παύλος Παραδεισιώτης
(Σύμβουλος – Υπεύθυνος Περιβάλλον και Οργανισμοί  – Επιχειρησείς)

Αρχιμ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου
(Σύμβουλος – Υπεύθυνος Βιολογικού Ελαιώνα & Αγροκτήματος)

Θεοδοσία Κωνσταντινίδου
(Σύμβουλος – Υπεύθυνη άξονα “Οικονομική – Οικολογική & Πνευματική κρίση”

Δημήτρης Σούγλης
(Σύμβουλος – Υπεύθυνος Δημοσιότητας & ΜΜΕ)

Αντώνης Πολυδώρου
(Σύμβουλος)

Ντίνος Νικολαΐδης 
(Σύμβουλος)

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιος
(Επίτιμος Πρόεδρος)

Τηλ.: 25954954, 99477309, 99302425.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.