Η Ιερά Μητρόπολη, συμβάλλοντας ενεργά στην προ­στασία του περιβάλλοντος, ίδρυσε από το 2004 και λει­τουργεί στο αγρόκτημα του Αγίου Νικολάου στο Ακρωτήρι το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.). Τό ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. έχει τρείς άξονες δράσης: περιβαλλοντική εκπαίδευση - έρευνα - πληροφόρηση. Στο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. υπάρχει πρό­τυπο μουσείο με παιδαγωγικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πού εκτίθεται σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμαθούντος κ.Νικόλαο(Πρόεδρο), Δρα Δάφνη Παναγίδη, Δρα Ανδρέα Χατζηχαμπή, Δρα Κώστα Κώστα, Ευανθία Χαραλά­μπους, Θεοδοσία Κωνσταντινίδου, Γιάννη Γεωργίου, Δρα Δήμητρα Χατζηχαμπή, Πέπη Ορφανίδου, Γιώργο Γεωργίου, Σωτηρούλα Χριστοφίδου, Ηλία Ηλία, Νίκο Κασίνη και Μοναχό Ηρακλείδιο Μαχαιριώτη.

Επίτιμος πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού.

Τηλ.: 25954954, 99477309, 99302425.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.