Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος

Γραφείο Επισκόπου: Αρχιμ. Χρυσόστομος, Γεώργιος Κουλλαπής