Ἡ Κοινότητα Νέων διοργανώνει ὁμιλίες, συνέδρια, σεμινάρια καί συζητήσεις ἐπί θρησκευτικῶν, ἐθνικῶν, κοινωνικῶν, πολιτιστικῶν καί ἄλλων θεμάτων πού ἀπασχολοῦν τούς νέους.  Ὀργανώνει ἐπίσης κατασκηνωτικά τριήμερα, ψυχαγωγικές ἐκδηλώσεις, ἐκδρομές καί ἐκπομπές στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐκδίδει τό περιοδικό «Καθ’ ὁδόν». 
 
Οἱ Συνοδοιπόροι διοργανώνουν διαλέξεις, σεμινάρια, προσκυνηματικές ἐκδρομές καί κατασκηνωτικά τριήμερα για νέους που ἔχουν πρόσφατα συνάψει τόν γάμο τους και ἀσχολοῦνται μέ θέματα συζυγίας καί διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν.
 
Ἐπιτροπή Κοινότητας Νέων: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Μαχαιριώτης, Θεοδοσία Κωνσταντινίδου, Πολύμνια Νικολάου, Μιχάλης Ἀνδρέου, Γεωργία Λοΐζου, Μαριάννα Ἀντωνίου, Ἀνδρέας Βρυώνη, Στυλιάνα Εὐσταθίου,
Μαρία Ἀχιλλέως, Σεραφείμ Χριστοδουλίδης, Ἑλένη Χριστοδουλίδη, Κυριάκος Παναγιώτου. 
 
Ἐπιτροπή Συνοδοιπόρων: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Μαχαιριώτης, Ἀντώνης & Μαριλένα Χατζηχαρῆ, Διακ. Ἰωάννης & Ἐπιφανία Χριστοδουλίδη, Ἠλίας & Ἄννα Καναβάτη. 
 
Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Μαχαιριώτης, τηλ.25820780, 25833076