Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το 2004. Σκοπός του είναι η παροχή καθημερινού γεύματος καθώς επίσης και ευκαιριών στήριξης,
κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σωματικές, ψυχολογικές αλλά και οικονομικές δυσκολίες.


ΣΤΟΧΟΙ:

  • Η συνέχιση της παραμονής των ηλικιωμένων στο φυσικό τους περιβάλλον και η αποφυγή της ιδρυματοποίησης.
  • Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Η διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής μέσω της υγιεινής διατροφής, κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης των ευάλωτων ομάδων.
  • Η κάλυψη μιας από τις βασικότερες κοινωνικές ανάγκες των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, του φαγητού, σε άτομα που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  • Γεύμα σε μονήρη άτομα, ηλικιωμένους, ψυχικά ασθενείς και άνεργους το οποίο παρέχεται από Δευτέρα- Παρασκευή κατά τις ώρες 11:00π.μ. μέχρι 1:00μ.μ.
  • Απασχόληση- δραστηριοποίηση των ψυχικά ασθενών και μοναχικών ατόμων με ευκαιρίες κοινωνικοποίησης τους. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν οργανωμένες εκδρομές και διαλέξεις σε θέματα που αφορούν τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού καθώς επίσης και εκδηλώσεις. Στις δραστηριότητες αυτές συμμετέχουν κυρίως τα άτομα που εξυπηρετούνται από την παροχή καθημερινού γεύματος.
  • Παροχή γεύματος και κοινωνικής στήριξης σε έκτακτα περιστατικά τα οποία παραπέμπονται από κρατικές ή μη υπηρεσίες. Για την εξέταση και αξιολόγηση των περιπτώσεων υπάρχει στενή συνεργασία με όλα τα τοπικά Γραφεία Ευημερίας της Λεμεσού.
  • Παροχή γεύματος σε άνεργες οικογένειες και σε αιτητές ασύλου.
  • Στο πρόγραμμα εργοδοτείται κοινωνική λειτουργός, η οποία σε συνεργασία με τα άτομα καθώς επίσης και με διάφορες κρατικές και μη υπηρεσίες στοχεύει στην επίτευξη των προσωπικών στόχων του κάθε ατόμου με τελικό σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
  • Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη από προσοντούχο προσωπικό