Το Κέντρο Οικογενειακής Καθοδήγησης λειτουργεί από το 2006. Στοχεύει στη βελτίωση της οικογενειακής λειτουργικότητας, μέσα από την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

ΣΤΟΧΟΙ:

 • Η άμεση παρέμβαση σε περιστατικά κρίσης.
 • Η ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών της οικογένειας ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον συζυγικό και γονεικό τους ρόλο.
 • Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής διαρροής που παρατηρείται πιο έντονα στην περιοχή που λειτουργεί το Κέντρο Οικογενειακής Καθοδήγησης.
 • Παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα και οικογένειες.
 • Επιμόρφωση ενηλίκων σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την αντιμετώπιση ατομικών και οικογενειακών προβλημάτων.
 • Παροχή υπηρεσιών πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης για αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής. 
 • Η κοινωνική, πρακτική και ψυχολογική στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Παρέχονται υπηρεσίες εξυπηρέτησης ευάλωτων ατόμων.
 • Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς και νέους.
 • Πραγματοποιούνται επισκέψεις στην οικογένεια.
 • Ενημέρωση και καθοδήγηση των ατόμων για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, λειτουργώντας επίσης ως συνδετικός κρίκος με κυβερνητικές και μη υπηρεσίες για απόκτηση αυτών.
 • Διατήρηση στενής συνεργασίας με τα σχολεία της περιοχής παρέχοντας άμεση παρέμβαση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και άλλες δυσκολίες.
 • Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη ανέργων.
 • Ψυχολογική στήριξη από ειδικευμένο προσωπικό.
 • Στους χώρους του Κέντρου πραγματοποιούνται συναντήσεις με γονείς καθώς και άλλες ομάδες ατόμων με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα που τους αφορούν, πάντα με την συμμετοχή ειδικών.
 • Παιχνιδοθεραπεία- Η παιχνιδοθεραπεία παρέχεται από το 2011 σε παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές ή κοινωνικές δυσκολίες. Οι υπηρεσίες αυτές επιχορηγούνται από το Ίδρυμα Δρ. Γιώτας Δημητρίου - The Dancing Queen Foundation.
 • Το Πολυδύναμο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Λεμεσού "Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων" συνεργάζεται με το Κέντρο Προσφοράς Αγάπης «Η Παραμυθία» το οποίο είναι πρόγραμμα της Φιλοπτώχου Αδελφότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού όπου προσφέρει δωρεάν πακέτα τροφίμων, ένδυση και υπόδηση σε άπορα πρόσωπα και οικογένειες που στερούνται των βασικών ειδών διαβίωσης. Η συνεργασία αυτή συμβάλλει στην παροχή ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα που εξυπηρετούνται από τα προγράμματα του Πολυδύναμου.