Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις οικολογικές επιπτώσεις που παρατηρούνται στον υδροβιότοπο Ακρωτηρίου με τη μη αποστράγγιση – αποξήρανση που φυσιολογικά θα έπρεπε να παρατηρείται αυτούς τους μήνες της θερινής περιόδου.

Στην ανακοίνωση αναφέρει:
Ο υδροβιότοπος Ακρωτηρίου, ο οποίος προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμσάρ είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και ευάλωτος σε αλλαγές οι οποίες διαταράσσουν τον υδρολογικό του κύκλο και το υδρολογικό του ισοζύγιο. Τέτοιες αλλαγές έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αλατότητα των νερών και σε άλλους αβιοτικούς παράγοντες οι οποίοι με τη σειρά τους επιφέρουν τεράστιες επιπτώσεις και στους βιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος, την πανίδα και χλωρίδα του οικοσυστήματος.
Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι οι παρακείμενες αναπτύξεις και η διαχείριση των ομβρίων υδάτων που φτάνουν στην περιοχή και στην λίμνη «Μακριά», φαίνεται να έχουν αλλάξει σημαντικά τις ποσότητες γλυκού νερού που φτάνουν στη λίμνη «Μακριά» και στην αλυκή με αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει δραματικά κάποιες φυτοκοινότητες και οικότοποι που απαντούν στο όλο οικοσύστημα. Επιπλέον, επηρεάζεται ο κύκλος ζωής της μικροσκοπικής γαρίδας Branchinella spinosa η οποία αποτελεί τροφή των Φλαμίγκο, με απρόβλεπτες συνέπειες για το όλο οικοσύστημα.
Είναι απαραίτητη η εκπόνηση μιας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα λαμβάνει υπόψη τις νέες αναπτύξεις και πιέσεις στην περιοχή και των αλυσιδωτών επιπτώσεων τους καθώς επίσης και τις αλλαγές στις ποσότητες των ομβρίων (γλυκών) υδάτων και άλλων βιοφυσικών παραγόντων. Επιπλέον, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της παραλίας Απλώστρα (Ladys Mile) δεν θα πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητη από την οικολογική ακεραιότητα του υδροβιότοπου Ακρωτηρίου. Οι αλοφυτικές φυτοκοινότητες και οι φυτοκοινότητες των θινών έχουν την απαρχή τους χωροταξικά από την παραλία Απλώστρα και εκτείνονται προς το εσωτερικό μέχρι την αλυκή Ακρωτηρίου μέσω μίας φυσικής διαδοχής η οποία δεν είναι άσχετη με το υδρολογικό ισοζύγιο και το λεπτό ισοζύγιο άλλων βιοφυσικών παραμέτρων που επικρατούν σε κάθε σημείο.
Συνεπώς, είναι απαραίτητη η συνεχής επαγρύπνηση για αυτόν τον σημαντικό υδροβιότοπο Διεθνούς Σημασίας και γι’ αυτό είναι κρίσιμης σημασίας ο διορισμός ενός Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, όπως είναι η διεθνής πρακτική για τις περιοχές προστασίας της φύσης του Δικτύου Natura 2000, και ο οποίος θα παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και λεπτομερούς Διαχειριστικού Σχεδίου και ενός Σχεδίου Παρακολούθησης των σημαντικών ειδών και οικοτόπων της όλης περιοχής. Να σημειώσουμε ότι η περιοχή Ακρωτηρίου αν και δεν εντάσσεται στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 πληροί όλες τις προϋποθέσεις και συνεπώς χρειάζεται ένα αποτελεσματικό Φορέα Διαχείρισης. Επιπλέον, είναι απαραίτητη και η αποκατάσταση των οικοτόπων που με ανθρώπινη παρέμβαση έχουν διαταραχθεί στην περιοχή Ακρωτηρίου.
Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού έχει διεξάγει κατά καιρούς, με τους ερευνητές του, μια λεπτομερή και εκτενή έρευνα τόσο του υδροβιότοπου Ακρωτηρίου όσο και της παραλίας Απλώστρας (Lady’s Mile) και είναι πρόθυμο να συμβάλει με την εμπειρογνωμοσύνη του και την τεχνογνωσία του στην ορθολογική διαχείριση του οικοσυστήματος της περιοχής Ακρωτηρίου και της παραλίας Απλώστρας (Lady’s Mile).

DSC 0708