Πηνελόπη Στυλιανού τηλ. 25864303, Δημήτριος Κλουβάτος, 25864304.