Σχετικά με το Μυστήριο του Βαπτίσματος, παρακαλείσθε θερμά οι γονείς και οι ανάδοχοι να έχετε υπ’ όψιν τα εξής:

1. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας αναφορικά με το Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος θα πρέπει να προσεχθούν τα ακόλουθα:

α) Το όνομα που θα δοθεί στο παιδί θα πρέπει να είναι Χριστιανικό ή Ελληνικό. Θα πρέπει να είναι ένα όνομα και να μην είναι υποκοριστικό ή παρεφθαρμένο.

β) Ο ανάδοχος (νονός ή νονά) θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο, να είναι ενήλικας (18 ετών και άνω) και οπωσδήποτε Ορθόδοξος Χριστιανός.

γ) Εάν οι γονείς έχουν απαιτήσεις σχετικές με το όνομα ή τον ανάδοχο διαφορετικές με τα πιο πάνω θα πρέπει να εξασφαλίζουν γι’ αυτό γραπτή έγκριση από τη Μητρόπολη (τα σχετικά έντυπα εδώ).

δ) Τα ενδύματα του παιδιού πρέπει να είναι λευκά, διότι αυτό απαιτεί το Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, καθ’ ότι το λευκό χρώμα συμβολίζει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που λαμβάνει το νεοφώτιστο με το Βάπτισμα και το Χρίσμα.

ε) Εάν ο ένας εκ των γονέων θα είναι απών κατά τη βάπτιση (βρίσκονται σε διάσταση, είναι διαζευγμένοι, ο ένας ζεί σε άλλη χώρα) τότε χρειάζεται γραπτή συγκατάθεση του απόντος υπογραμμένη από τον ίδιο. Σε περιπτώσεις όπου ο ένας εκ των γονέων έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα τότε δεν απαιτείται η συγκατάθεση του άλλου.

2. Πρέπει να προσκομίσετε στον ιερέα κατά την ημέρα της βάπτισης τα πιο κάτω:

α) Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του αναδόχου.

γ) Δελτία ταυτότητος γονέων και αναδόχου.

3.  Αν η Βάπτιση θα τελεστεί σε άλλη ενορία από αυτή που κατοικείτε  θα πρέπει να πληρωθούν τα δικαιώματα στην ενορία σας και να πάρετε την σχετική απόδειξη στον ιερέα που θα βαπτίσει το παιδί.