ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ ἀνακοινώνει ὅτι ἡ σημερινή κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου εἶναι σταθερά καλή μετά τήν ἰατροφαρμακευτική ἀγωγή πού λαμβάνει.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ ἐκφράζει τήν εὐαρέσκειά της γιά τίς προσευχές καί τό ἐνδιαφέρον μέ τό ὁποῖο περιβάλλουν πολλοί  ἄνθρωποι τόν Πανιερώτατο καί τόν συνοδεύουν σέ αὐτή τή δοκιμασία του.

Παρακαλεῖ ὅμως θερμά νά μήν ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικῶς μέ τό νοσοκομεῖο καί νά ρωτοῦν γιά τήν κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ Πανιερωτάτου, ἀλλά νά περιορίζονται στίς ἀνακοινώσεις πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μητρόπολη, γιά νά μποροῦν οἱ λειτουργοί ὑγείας νά ἐπιτελοῦν ἀπρόσκοπτα τά καθήκοντά τους. Ἀκόμη, ἐπιθυμεῖ νά πληροφορήσῃ ὅτι λόγῳ τῆς πανδήμιας δέν ἐπιτρέπονται οἱ ἐπισκέψεις στό νοσοκομεῖο.

ἘκτῆςἹερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ

ἹεράΜητρόπολιςΛεμεσοῦ

27 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ