Ωράριο Χειμερινό Προγραμμάτων 2017 Πολυδύναμου Γραφείου Νεότητος

Εδώ θα βρείτε τις Δραστηριότητες του Πολυδύναμου Γραφείου Νεότητος της Μητροπόλεώς μας.