Λειτουργούν Κατηχητικές Συνάξεις όλων των βαθμίδων σε όλες τις ενορίες και σε αρκετές κοινότητες. Σ' αυτές διδάσκουν ιερείς, θεολόγοι, καθηγητές, δάσκαλοι και άλλοι, ειδικά εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι για τον σκοπό αυτό.