Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου λειτουρ­γούν στον κατασκηνωτικό χώρο της Ιεράς Μητροπόλεως στον Σαϊττά, για τα παιδιά των Κατωτέρων, Μέσων και Ανωτέρων Κατηχητικών Συνάξεων, κατασκηνώσεις στις οποίες διδάσκεται και βιώνεται ο τρόπος της Ορθόδοξης χριστιανικής ζωής.

Υπεύθυνοι Κατασκηνώσεων Αρρένων: Αρχιμ. 'Εμμα­νουήλ, Αρχιμ. Χρυσόστομος, τηλ.:25864410, 25864343, 25864352.