Το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών «Αμάλθεια» λειτουργεί  από το 2007. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η συμφιλίωση της  εργασίας με την οικογενειακή ζωή μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας και συγκεκριμένα των παιδιών και εφήβων ηλικίας από 5 – 15 ετών.

ΣΤΟΧΟΙ:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: