Ποιος είναι ο κάθε εικονιζόμενος ήρωας και πού έδρασε;

http://www.eap.edu.gr/dat/277D3608/file.swf