Άκουσε τα όργανα μιας κλασικής ορχήστρας και μάθε την ιστορία του.

http://www.eap.edu.gr/dat/AC886688/file.swf