Λειτουργεί κάθε Τετάρτη απόγευμα σε χώρο που στεγά­ζεται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως. Σεμινάριο για την κατάρτιση των μελών της αντιαιρετικής ομάδας με υπεύθυνο τον κ. Σάββα Αλεξάνδρου, τηλ.: 25833075.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη καί Πέμπτη 9:00 π.μ. - 11:30 π.μ.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: orthodoxia@ imlemesou.org