Ἡ ἀγάπη ἀποσκοπεῖ στό νά μπορεῖ ὁ ἕνα νά δίνει χαρά στόν ἄλλο, νά στεροῦμαι ἐγώ ἑκουσίως γιά νά ἔχει περισσότερα ὁ ἄλλος, νά θυσιάζω τόν ἑαυτό μου, γιά νά νοιώθει ἀσφάλεια στή ζωή του. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἕνας συνεκτικός δεσμός πού μᾶς δένει μέ τήν Ἐκκλησία καί ταυτόχρονα μέ τόν Χριστό. Πῶς τό πετυχαίνουμε αὐτό; Μέ τό «ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη», 6a0168e53be7ff970c01b7c6cac545970b 750wiὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ἔφ. 4,2) μέ τό νά δεχόμαστε τόν ἄλλο ὅπως εἶναι. Μουρμουρίζει; Ἄφησε τόν νά μουρμουρίζει. Ἐάν θέλεις νά τόν κάνεις νά μήν μουρμουρίζει, ἐκεῖνος θά μουρμουρίζει πιό πολύ καί ἐσύ θά στεναχωριέσαι καί θά φωνάζεις. Ὁ ἄλλος σηκώνεται, κάνει πολύ θόρυβο καί σέ ξυπνᾶ. Κάτι ἀνάλογο θά κάνεις καί ἐσύ , ἀλλά δέν τό καταλαβαίνεις. Ἄφησε τόν γιατί ἄν θελήσεις νά τόν διορθώσεις θά προσπαθήσει νά διορθώσει καί ἐκεῖνος τά δικά σου σφάλματα.

Ἄρχ. Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου

«Οἱ σχέσεις μας μέ τόν πλησίον»

Ἀπό τό βιβλίο «ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ», Ἔκδ.Ἴνδικτος, σ.125