Στις 22 Νοεμβρίου εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου του εν Ευβοία. Ο Άγιος Ιάκωβος έζησε οσίως σαράντα περίπου χρόνια στη Μονή του Οσίου Δαυΐδ, έχοντας προηγουμένως ζήσει «ευαγγελικώς» στον κόσμο τριάντα δύο χρόνια. Δούλεψε στον Κύριο τηρώντας από τη νεότητα έως το γήρας ίση την προθυμία της ασκήσεως. Μιμήθηκε τον Όσιο Δαυΐδ, και βάδισε στα ίχνη του. Οι ασκητικοί του αγώνες ήταν εφάμιλλοι των παλαιών οσίων που αναφέρονται στα γεροντικά, αλλά και οι εναντίον του επιθέσεις, πνευματικές και αισθητές, του σατανά, οι ποικίλοι πειρασμοί, δοκιμασίες και κακοπάθειές του ήταν ανάλογες με αυτές που αντιμετώπισαν πολλοί θεοφόροι Πατέρες.Όσο όμως μεγάλωναν οι δοκιμασίες, οι ασθένειες και τα βάσανα του, τόσο ο Θεός τον χαρίτωνε με σπάνια πνευματικά χαρίσματα, αλλά και τόσο μεγαλύτερη γινόταν η πνευματική του ακτινοβολία.

Ο Θεοφιλἐστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος προεξήρχε της πανηγυρικής Αγρυπνίας προς τιμή του Αγίου στο πανηγυρίζον ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον ιερό Ναό Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης.