sxoleia 2

Μήνυμα Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ

κ. Ἀθανασίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ

νέου σχολικοῦ ἔτους 2022-2023

Ἀγαπητά μου παιδιά,

           Μέ ἰδιαίτερη χαρά σᾶς ἀπευθύνω ὡς Ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί πνευματικός σας Πατέρας μέ τήν εὐκαιρία τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, τό θερμό χαιρετισμό τῆς ἀγάπης μου καί ὁλοψύχα εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεός νά εὐλογήσει τό νέο αὐτό ξεκίνημά σας καί νά ἁγιάσει ὅλους τούς κόπους καί τίς φιλότιμες προσπάθειες πού θά καταβάλετε γιά νά πραγματοποιήσετε τούς εὐγενικούς σας στόχους γιά τήν πρόοδο καί τήν προκοπή σας.

           Ἡ καινούργια σχολική χρονιά εἶναι γιά σᾶς μιά νέα πρόκληση γιά νά ἀνασυντάξετε τίς ψυχικές δυνάμεις σας καί νά ριχθεῖτε στόν ἀγῶνα γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης καί τή βίωση τῆς ἀρετῆς. Προσπαθεῖστε νά ἀποκτήσετε ὅσο τό δυνατό περισσότερες γνώσεις. Ἡ γνώση εἶναι πλοῦτος. Ὅμως νά θυμᾶστε πάντα πώς ἡ γνώση χωρίς τήν ἀρετή πού εἶναι ὁ πραγματικός θησαυρός τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἄχρηστη καί πολλές φορές ἐπικίνδυνη. Γι'αὐτό τώρα πού ἀρχίζετε μέ ἀνανεωμένες τίς δυνάμεις σας τήν καινούργια σχολική χρονιά πατρικά καί μέ ἀγάπη σᾶς παρακαλοῦμε ἀφῆστε στήν καρδιά σας χῶρο καί χρόνο στή φωνή καί τήν παρουσία τοῦ οὐράνιου Πατέρα μας, γιατί μόρφωση ἀληθινή δέν εἶναι ἡ ἀπόκτηση μόνο πολλῶν γνώσεων ἀλλά κατ' ἐξοχήν ἡ ἀνάκτηση καί ἀνοικοδόμηση τῆς ἀληθινῆς μορφῆς τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου μας, ὅπως ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε κατ' εἰκόνα καί ὁμοίωσή Του .

Ἀγαπητά μου παιδιά,

           Σᾶς διαβεβαιώνω γιά μιά ἀκόμα φορά γιά τό ἀμέριστο καί εἰλικρινές ἐνδιαφέρο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί τό δικό μου προσωπικά γιά σᾶς τούς νέους καί τίς νέες μας πού ἀποτελεῖτε τήν ἐλπίδα καί τό μέλλον τῆς ἡμικατεχόμενης μαρτυρικῆς πατρίδας μας. Στεκόμαστε μπροστά σας καί σᾶς καμαρώνουμε. Παρακολουθοῦμε μέ πολλήν ἱκανοποίηση τήν καλή πορεία, τήν πρόοδό σας στά μαθήματα ὅσο καί σέ τόσους ἄλλους τομεῖς τῆς κοινωνικῆς, ἐθνικῆς καί πνευματικῆς δράσης καί προσφορᾶς σας πού μαρτυροῦν τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς σας καί τήν καλλιέργεια τοῦ χαρακτῆρα σας.                    

           Ἡ οἰκονομική καί κοινωνική κατάσταση μέσα στήν ὁποία ζεῖτε κάθε ἄλλο παρά αἰσιόδοξη καί ἀξιέπαινη εἶναι. Πολλά εἶναι τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν σήμερα ὅλοι ἀλλά καί πολλοί οἱ κίνδυνοι πού ἀπειλοῦν τούς νέους μας. Μέ τήν καλή διάθεση καί ἁγνότητα πού σᾶς διακρίνει σταθεῖτε ἀντίθετοι στό ρεῦμα τῆς ἰσοπέδωσης καί κατάρρευσης τῶν στηριγμάτων καί τῶν βασικῶν στοιχείων τῆς ἀνθρώπινής σας ὑπόστασης. Φυλάξετε μέσα σας τήν ἀγάπη σας πρός τόν ἀληθινό Θεό καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ μοναδική ἐλπίδα καί τό στήριγμα ὅλων μας καί οὐδέποτε μᾶς ἐγκαταλείπει.

           Ἡ ἀγωνιζόμενη Πατρίδα, μέ τό ἐθνικό μας πρόβλημα, ἡ κοινωνία, ἡ οἰκογένεια σας, ὁ κόσμος ὅλος, περιμένουμε πολλά ἀπό σᾶς ἀπό τήν ἐξέλιξη καί τήν πορεία σας.

           Εὔχομαι ὁλόψυχα στούς ἀγαπητούς ἐκπαιδευτικούς καί σέ σᾶς τά ἀγαπημένα παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας κάθε εὐλογία ἀπό τό Θεό καί πλούσιο τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή καί στά μαθήματά σας.

                                                                   Μέ πολλήν Πατρικήν ἐν Χριστῷ ἀγάπην

                                                                                  †Ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

Σεπτέμβριος 2022

 

sxoleia 1