Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, αρχή του Τριωδίου, της Παραβολής του Τελώνου και Φαρισαίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε το εθνικό μνημόσυνο του ήρωα Ανδρέα Χριστοφίδη.