Συμμετοχή τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας στό πανορθόδοξο πένθος γιά τήν Ἁγία Σοφία

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα, 24η  Ἰουλίου 2020, εἶναι ἡμέρα βαρυτάτου πένθους γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, καθὼς βεβηλώνεται γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ σύμβολο τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ μέγα μοναστήρι, ἡ Ἁγία Σοφία τῆς πόλεως τῆς καρδιᾶς μας, τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μὲ τὴ μετατροπή της σὲ τζαμὶ καὶ τὴν τέλεση σ’ αὐτὴν μουσουλμανικῆς προσευχῆς. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας, συμμετέχοντας σ’ αὐτ τὸ πανορθόδοξο πένθος, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἠχήσουν γιὰ πέντε λεπτὰ πένθιμα σήμερα στὶς 12:00 μ. οἱ καμπάνες ὅλων τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως μας καὶ τῶν μεγάλων κοινοτήτων τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας.