Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε φέτος ἡ μνήμη τῶν δικαίων Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, Δαυῒδ τοῦ βασιλέως καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου στὸν πανηγυρίζοντα ῾Ιερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος. Τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος ἐπιτελοῦμεν τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν.
Τὸ Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019 στὶς 6:00 μ.μ. τελέστηκε ὁ Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου.
Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 29 Δεκεμβρίου τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου.

Φωτογραφίες: Γιώργος Παπαδόπουλος     
Ηρακλείδιος Χριστοφόρου