Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, Α' Λουκά, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο παρεκκλήσιο Αρχαγγέλου Μιχαήλ της κοινότητας Διερώνας.