Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε φέτος ἡ μνήμη τῶν δικαίων Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, Δαυῒδ τοῦ βασιλέως καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου στὸν πανηγυρίζοντα ῾Ιερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος. Τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος ἐπιτελοῦμεν τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν.
Τὸ Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018 στὶς 6:00 μ.μ. τελέστηκε ὁ Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου.
Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 30 Δεκεμβρίου τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀθανασίου.

 Φωτογραφίες: Γιώργος Παπαδόπουλος