Από το νέο σχολικό έτος 2018-19, η υπάρχουσα Σχολή Εκκλησιαστικής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού διευρύνεται σε Σχολή Ελληνικής Μουσικής, στην οποία, εκτός των ήδη διδασκομένων πεδίων, θα διδάσκονται όλα τα θεωρητικά (στοιχειώδης θεωρία, μουσική ανάγνωση, ανώτερα θεωρητικά, σύνθεση κ.τ.λ.) και οργανικά γνωστικά αντικείμενα (πιάνο, έγχορδα, πνευστά, τραγούδι κ.τ.λ.) της ευρωπαϊκής μουσικής με έμφαση στην έντεχνη νεοελληνική μουσική δημιουργία.

Παρακαλούνται οι καθηγητές μουσικής, που ενδιαφέρονται να διδάξουν στη Σχολή κατά το σχολικό έτος 2018-19, να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα αναφέρουν την εξειδίκευσή τους και στην οποία θα επισυνάπτονται αντίγραφα των τυπικών τους προσόντων (πτυχία, διπλώματα), αποδεικτικά διδακτικής και καλλιτεχνικής προϋπηρεσίας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο κρίνουν χρήσιμο για την τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών προσόντων τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Βιβλιοπωλείο “Το Σήμαντρο” της Ι.Μ. Λεμεσού (Ελλάδος 45, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός, τηλ. +357 25 343458), είτε ιδιοχείρως κατά τις ώρες λειτουργίας (Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 13.00 & 16.15 - 20.00 και Σάββατο 9.00 - 12.00), είτε ταχυδρομικώς, έως και το Σάββατο 11 Αυγούστου.

Ο Γενικός Διευθυντής                                                        Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής

π. Νικόλαος Λυμπουρίδης                                                     Δρ. Αθανάσιος Τρικούπης