Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε φέτος ἡ μνήμη τῶν δικαίων Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, Δαυῒδ τοῦ βασιλέως καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου στὸν πανηγυρίζοντα ῾Ιερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος. Τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος ἐπιτελοῦμεν τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν.

Τὸ Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017 στὶς 6:00 μ.μ. τελέστηκε ὁ Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Λίγο πρὶν τὸ τέλος τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Θεοφιλέστατος τίμησε ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοὺς ἱερεῖς, Πρωτ. π. Μάριο Τοφαλίδη καὶ Πρωτ. π. Νικόλαο Λυμπουρίδη, γιὰ τὴν πολύτιμη βοήθεια καὶ προσφορά τους στὸν ναὸ ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς λειτουργίας του, τὸ 2009, μέχρι καὶ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2015.

Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 31 Δεκεμβρίου τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀθανασίου. Ὁ Πανιερώτατος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ λίγο πρὶν τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας χειροθέτησε σὲ ἀναγνώστη τὸν κ. Δημήτριο Μαυρουδή.

Φωτογραφίες: Γιώργος Παπαδόπουλος