ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ
Ι. Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Εφημεριος: Οικ. Στυλιανός Παπαχριστοφόρου, τηλ.: 99873560.
Πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής:
Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, τηλ. :99450148
.