Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου λειτουρ­γούν στον κατασκηνωτικό χώρο της Ιεράς Μητροπόλεως στον Σαϊττά, για τα παιδιά των Κατωτέρων, Μέσων και Ανωτέρων Κατηχητικών Συνάξεων, κατασκηνώσεις στις οποίες διδάσκεται και βιώνεται ο τρόπος της Ορθόδοξης χριστιανικής ζωής.

Υπεύθυνη Κατασκηνώσεων Θηλέων: Μαργαρίτα Κωστή, τηλ.: 99300957.