Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου λειτουρ­γούν στον κατασκηνωτικό χώρο της Ιεράς Μητροπόλεως στον Σαϊττά, για τα παιδιά των Κατώτερων, Μέσων και Ανωτέρων Κατηχητικών Συνάξεων, κατασκηνωτικές περίοδοι στις οποίες διδάσκεται και βιώνεται ο τρόπος της Ορθόδοξης χριστιανικής ζωής.

Υπεύθυνοι Κατασκηνώσεων Αρρένων: Αρχιμ. Χρυσόστομος (Δημοτικό), τηλ.: 25864343, Αρχιμ. Βαρνάβας (Γυμνάσιο) τηλ.25366844 και Αρχιμ. Παύλος (Λύκειο) τηλ. 25761300