Αρχιμ. Ανδρέας Παπαβασιλείου, τηλ.: 25864306, Μάριος Γεωργίου τηλ.: 25864328.