Πρωτ. Σάββας Χατζηγαβριήλ, τηλ.: 25864319, Πρωτοδιάκ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου, τηλ.: 25864305, Μάριος Γεωργίου, τηλ.: 25864328, 25864302, Ἰωάννης Δήμου 25864302, Μάριος Σάββα, τηλ.: 25864355.