Ἄθως Κάσινος, Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρου, Γεωργία Ἐλπιδοφόρου, Ἠλίας Πάνου, Παναγιώτα Στρατῆ, Σοφία Χαρίτου, Χρυστάλλα Ἰωάννου, Πρεσβυτέρα Ἄντρια Νεάκσου, Πρεσβυτέρα Ἰωάννα Μιχαέλλα Γκράπα, Ταμίλα Μπαρναμπίδου, Χρυστάλλα Ἰωάννου, Μενέλαος Χριστοδούλου, Ραφαήλ Χριστοδούλου, Δημήτρης Δημητρίου, Στέλιος Κότσαπας,  Διονύσιος Ἀντωνάτος.