Ἄθως Κάσινος, Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρου, Ἄννα Γεωργίου, Ἀντρούλλα Παύλου, Γεωργία Ἐλπιδοφόρου, Ἠλίας Πάνου, Παναγιώτα Στρατῆ, Σοφία Χαρίτου, Χρυστάλλα Ἰωάννου, Λευκή Φιλίππου, Πρεσβυτέρα Ἄντρια Νεάκσου.