Οικονομικός Διευθυντής: Πρωτ. Ανδρέας Παπαβασιλεί­ου, τηλ.:25864306.

Λογιστήριο: Έλενα Βωνιάτη, τηλ.: 25864317, Μαρία Παρασκευά, τηλ.: 25864312, Αντώνης Ιωάννου, τηλ.: 25864322.