Οἰκονομικός Διευθυντής: Αρχιμ. Ἀνδρέας Παπαβασιλείου, τηλ.:25864306.

Βοηθός Οἰκονομικός Διευθυντής: Πρωτ. Θεοχάρης Θεοχάρους, τηλ.: 25864313

Σύμβουλος: Μοναχός ‘Ιουστίνος, τηλ.: 25864356.

Λογιστήριο: Ἕλενα Βωνιάτη, τηλ.: 25864317, Μαρία Παρασκευᾶ, τηλ.: 25864312, Ἀντώνης Ἰωάννου, τηλ.:25864322, Κυριάκος Χριστοφή, τηλ.:25864340, Ἀνδρέας Θεοδώρου, τηλ.:25864360 .