Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το 2004. Σκοπός του είναι η παροχή καθημερινού γεύματος καθώς επίσης και ευκαιριών στήριξης,
κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σωματικές, ψυχολογικές αλλά και οικονομικές δυσκολίες.


ΣΤΟΧΟΙ:

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: