Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Στυλιανός Κωνσταντίνου τηλ.: 99662761.