Αναγνωρίστε τη θέση των γεωγραφικών-ιστορικών περιοχών πάνω στον χάρτη της Ελλάδας

http://www.eap.edu.gr/dat/4376EC62/file.swf